Panorama- och profilröntgen

För diagnostik av käk och bettavvikelser.