Osynlig tandställning

Vi arbetar med osynliga tandställningar och skenor så långt det är möjligt. Allt för att patientens besvär ska minimeras.

Lingualteknik

Så kallas den typ av tandreglering som utförs med en tandställning på insidan av tänderna i överkäken. Genom att den sitter på insidan så syns den inte alls. Med lingualteknik kan man behandla de flesta typer av bettfel.


Osynliga tandregleringsskenor s.k. positioners

En specialkonstruerad avtagbar skena sätts på tänderna i över eller underkäken.
Formen på skenan konstrueras så att den gradvis trycker tänderna till önskat läge.